Tak og velkommen til bloomon fællesskabet! Vi ses!

Almindelige betingelser

Store Kongensgade 36, 3.th, 1264 Copenhagen

1. Indgåelse af aftale og ændring af vilkår

 • 1.1. Nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse på alle tilbud, ordrer eller aftaler indgået mellem Bloomon Danmark ApS (“bloomon”) og dig som kunde. Andre vilkår og betingelser er kun gældende, såfremt bloomon udtrykkeligt har accepteret disse.
 • 1.2. Du kan handle og indgå aftaler med bloomon via vores hjemmeside. En aftale mellem dig og bloomon er indgået, når du har accepteret et tilbud fra bloomon.
 • 1.3. Det er en betingelse for indgåelse af en aftale med bloomon, at du har læst og accepteret nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser.
 • 3.3. Hensigten med det personlige bloomon Referencelink er at tiltrække nye betalende kunder hidrørende fra dit personlige netværk. bloomon Referencelinks må ikke anvendes til kommercielle formål eller i øvrigt anvendes på en sådan måde, at dette strider imod den af bloomon forudsatte brug heraf.

2. Pris

 • 2.1. Prisen for et abonnement eller en enkelt leverance fremgår, når du afgiver en bestilling herpå, eller såfremt du foretager en ændring af dit abonnement.
 • 2.2. bloomon forbeholder sig retten til at ændre priserne på varer og ydelser.
 • 2.3. Gavekort, rabatkuponer og lignende har en gyldighedsperiode specificeret af bloomon ved udstedelsen.
 • 2.4. Rabatter og tilbud er under forbehold for udsolgte varer.

3. bloomon Referencelink

 • 3.1. Når du etablerer en konto hos bloomon, modtager du dit personlige bloomon Referencelink.
 • 3.2. Dit personlige bloomon Referencelink kan benyttes til at opnå gratis vaser og andre ydelser, såfremt du formidler eller medvirker til etableringen af nye kundeforhold i overensstemmelse med de vilkår, som specifikt fremgår af kuponen.
 • 3.3. Hensigten med det personlige bloomon Referencelink er at tiltrække nye betalende kunder hidrørende fra dit personlige netværk. bloomon Referencelinks må ikke anvendes til kommercielle formål eller i øvrigt anvendes på en sådan måde, at dette strider imod den af bloomon forudsatte brug heraf.
 • 3.4. Ved misbrug, forsøg herpå eller anden uautoriseret aktivitet eller brug vil dette blive registreret og brugen af Referencelink vil blive nægtet. bloomon forbeholder sig i tilfælde af misbrug eller anden uautoriseret brug retten til at modregne den opnåede rabat og den akkumulerede kredit med tilbagevirkende kraft samt påberåbe sig andre relevante misligholdelsesbeføjelser.

4. Betaling

 • 4.1. Du har mulighed for at betale for produkter og ydelser gennem de betalingsmuligheder, der tilbydes af bloomon. En udtømmende liste over betalingsmidler findes på bloomon's hjemmeside.
 • 4.2. Første betaling sker, når du har tilmeldt dig bloomon, og der er indgået en aftale om et enkelt køb eller et abonnement. Herefter sker fremtidige betalinger (dvs. efter den første betaling), når levering er sket.
 • 4.3. Det beløb, som bloomon kan trække fra din konto eller dit betalingskort, er lig med det beløb, som du har betalt for produktet under betalingsprocessen online. Hvis du har valgt et abonemment om løbende levering af blomster eller andre løbende ydelser, betaler du prisen pr. enkelt leverance.
 • 4.4. bloomon vil først trække pengene på din konto eller dit betalingskort, når en leverance er sendt afsted til dig, med mindre der er tale om første bestilling, jf. pkt. 4.2.
 • 4.5. Ved anvendelse af bloomon’s betalingslink, som er sendt til direkte debitering fra bloomon til Nets, giver bloomon også Adyen (en international betalingstjenesteudbyder) tilladelse til at trække fremtidige betalinger på det pågældende betalingskort.
 • 4.6. Såfremt der ikke er dækning på det betalingsmiddel, som du har angivet, vil du modtage en påmindelse om manglende betaling med meddelelse om, at abonnementet vil blive opsagt, såfremt betalingen ikke modtages. Påmindelsen vil give en frist på 10 dage til betaling.
 • 4.7. Hvis ikke der betales inden den i påmindelsen angivne frist, er bloomon berettiget til at opsige aftalen.
 • 4.8. Ved manglende/forsinket betaling forbeholder bloomon sig endvidere retten til at tilbageholde bestilte varer eller at udøve standsningsret for allerede afsendte varer.
 • 4.9. Opsigelse af aftalen, tilbageholdelse af bestilte varer eller udøvelse af standsningsret påvirker ikke bloomon’s ret til at kræve erstatning, gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder ophævelse af aftalen, eller til at opkræve restancer samt inddrive de tilknyttede opkrævningsomkostninger via Nets.

5. Sikkerhed ved køb og betaling

 • 5.1. For at beskytte dine kortoplysninger vil du ved indtastningen af kortoplysninger blive viderestillet til en betalingsside leveret af Adyen, der er certificeret til at håndtere betalingsdata. Adyen sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret.

6. Opsigelse eller ændring af abonnement

 • 6.1. Du kan når som helst opsige, afbestille eller ændre dit abonnement eller sætte det på pause. Dette kan gøres på bloomon’s hjemmeside.
 • 6.2. Fristen for ændringer, afbestilling eller opsigelse af dit abonnement samt at sætte abonnementet på pause afhænger af vilkårene for dit abonnement. Men som udgangspunkt er fristen senest senest søndag kl. 23:59 for en levering den kommende uge.
 • 6.3. Såfremt der ikke afbestilles, ændres, eller sættes på pause rettidigt, vil du blive opkrævet prisen for den pågældende leverance og leveringen vil blive gennemført.
 • 6.4. Abonnementet fortsætter i henhold til de vilkår, hvorpå det er indgået, indtil det ændres, opsiges eller sættes på pause i overensstemmelse ovennævnte bestemmelser.

7. Levering

 • 7.1. Levering sker enkeltvis, hvis du har foretaget en enkelt bestilling, og ellers løbende med det tidsinterval, som fremgår af dit abonnement.
 • 7.2. bloomon leverer i udvalgte postnumre, og vi kontrollerer din adresse, når du bestiller, så vi er sikre på, at du bor i et område, hvor vi leverer til.
 • 7.3. Lige nu leverer Bloomon alene til kunder, som har adresse med med de postnumre, som fremgår af formularen ved tegning af abonnement.
 • 7.4. Levering er kun mulig på de dage, der er angivet af bloomon, og som dermed er mulige at vælge ved bestilling.
 • 7.5. bloomon leverer til den adresse, som du har angivet på din kundekonto på vores hjemmeside som leveringsadresse. Såfremt du vil ændre din leveringsadresse skal det finde sted senest søndag kl 23:59 for levering den kommende uge. Hvis leveringsadressen ikke ændres rettidigt, sker levering til den tidligere angivne adresse.
 • 7.6. Ved indgåelse af aftale om levering af blomster, skal du vælge sted for levering.
 • 7.7. Når levering sker, får du meddelelse herom af bloomon via de medier, som du har valgt.
 • 7.8. Hvis den personlige overdragelse af produkterne ikke er mulig at opfylde, kan bloomon (afhængigt af leveringsområde) enten tilbyde at levere produkterne til en pakkeshop, til naboer eller ved døren til huset.
 • 7.9. Hvis levering er umulig, opkræves du betaling for den pågældende levering.

8. Reklamation

 • 8.1. Skulle du mod forventning opleve fejl eller mangler i forbindelse med din ordre eller levering, bedes du hurtigst muligt og inden de i Købeloven fastsatte frister kontakte vores kundeservice, via mail eller per telefon, så vi kan rette fejlen.
 • 8.2. Der ydes almindelig reklamationsret i henhold til Købelovens regler.

9. Fortrydelsesret

 • 9.1. Der er ingen fortrydelsesret ved køb eller bestilling af blomster og planter enkeltvis eller via abonnement, grundet umuligheden i at levere blomster og planter tilbage i samme stand, som de blev leveret i.
 • 9.2. For alle andre varer end blomster og planter, er der dog fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven, dvs. 14 dages fortrydelsesret fra indgåelsen af aftalen.
 • 9.3. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele bloomon (se kontaktoplysninger nedenfor) din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved e-mail eller via telefon på 78 76 14 13). Endvidere skal varen returneres i samme stand, som du modtog den, og i ubrudt emballage.
 • 9.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 • 9.5. Ved påberåbelse af Fortrydelsesretten, er du forpligtet til at betale fragtomkostningerne i forbindelse med returnering af varen samt rimelige omkostninger i henhold til Forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1 og 2.
 • 9.6. Fortrydelsesretten finder kun anvendelse, såfremt du er en forbruger i Forbrugeraftalelovens forstand.

10. Databeskyttelse

 • 10.1. bloomon har en persondatapolitik, der finder anvendelse på lige vilkår med nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser. Du kan læse bloomon’s persondatapolitik, herunder omvores brug af cookies på dette link [INDSÆT LINK].

11. Kontakt

 • Bloomon Danmark ApS
  Store Kongensgade 36, 3 th.
  1264 København K
  Tlf. 78 76 14 13
  kundeservice@bloomon.dk

Copenhagen, February 2016
30. marts 2016
J.nr. 12217